REFERENCE

Řešené provozy:
Centrum pro stereotakticky navigované srdeční a mozkové intervence
Stavební úpravy pro instalaci multifunkčního RTG
Doléčovací a rehabilitační oddělení - rehabilitace
Doléčovací a rehabilitační oddělení - Nástavba hlavní budovy
Rekonstrukce objektu I 1 pro IKK
Zařízení sociálních služeb Charbulova
Strana 13 z 13

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ