REFERENCE

Řešené provozy:
Modernizace centrálního objektu nemocnice
Magnetická rezonance
Výstavba interního pavilonu
rekonstrukce stravovacího provozu
Internistický monoblok
Rekonstrukce křídla D3 
Gynekologicko-porodnická klinika

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ