REFERENCE

Řešené provozy:
Rekonstrukce objektu na Spracovatelské centrum NTS
Rekonstrukce patologie
Sociálně zdravotní komplex
Přístavba budovy A – MR a ambulance
Novostavba nemocnice sv. Michala
Přístavba magnetické rezonance
Stavební úpravy pro rozšíření dialýzy
Přístavba budovy B

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ