REFERENCE

Řešené provozy:
Pavilon oddělení infektologie
Aktualizace generelu areálu
Plán rozvoje nemocnice
Přístavba lineárního urychlovače
Budova č.24 - Přístavba hematologicko-transfuzního oddělení
Rekonstrukce objektu
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ