REFERENCE

Řešené provozy:
Dětské oddělení - Rekonstrukce a dostavba budovy 32
Rekonstrukce a modernizace části 2.poschodí polikliniky 
Rekonstrukce operačních sálů KPRCH
Přístavba pracoviště PET-CT u budovy 22
Centralizace operačních sálů
Zateplení polikliniky
Generel nemocnice
Rekonstrukce a přístavba hlavního traktu - IV.etapa
Centralizace vybraných provozů

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ