REFERENCE

Řešené provozy:
Generel rekonstrukce a úprav objektů
Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel)
Operační trakt a související prostory - Přístavba, rekonstrukce,…
Přístavba Domova pro seniory Kosmonautů
Přístavba budovy A
Rekonstrukce a přístavba chirurgického pavilonu – 2. etapa
Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby
Rekonstrukce budovy B
Stavební úpravy části 3.NP budovy A4 - ambulance…

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ