REFERENCE

Řešené provozy:
Rekonstrukce a přístavba PGO
Rekonstrukce a nástavba budovy B
Rekonstrukce východního křídla budovy A
Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu - II.etapa
Lineární urychlovač
Rekonstrukce východního křídla - III.etapa
Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu
Demolice a výstavba severního křídla chirurgického pavilonu
Rekonstrukce západního křídla

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ