REFERENCE

Generel rozvoje areálu nemocnice
Dětská léčebna se speleoterapií
Rekonstrukce porodního oddělení
Rekonstrukce gynekologického oddělení
Pavilon lázeňské rehabilitační péče
Lůžková jednotka paliativní péče
Novostavba operačních sálů
Strana 1 z 15

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ