REFERENCE

Urgentní příjem
Přístavba pracoviště PET-CT u budovy 22
Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby
Nadzemní heliport HEMS
Novostavba nemocnice sv. Michala
Stavební úpravy budovy Q pro novou MR

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ