REFERENCE

Chirurgický pavilon
Pavilon psychiatrické kliniky
Pavilon operačních oborů - aktualizace II
Onkologické centrum
Generel funkčního a prostorového uspořádání
Přístavba budovy A – MR a ambulance
Přístavba Domova pro seniory Kosmonautů

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ