Projektování zdravotnické výstavby
název akce:
FN Plzeň - nadzemní heliport HEMS
investor:
Fakultní nemocnice Plzeň
rok zpracování projektu:
2012 - 2015
zpracované stupně PD:
SZ, DUR, DSP, DPS, AD
velikost investice:
10 až 100 mil

Nový nadzemní heliport HEMS s napojením na pracoviště urgentního příjmu a traumatologie. Objekt heliportu je třípodlažní situovaný v areálu FN Plzeň. Heliport je umístěn na novém objektu (konstrukci), jehož realizace a situování bude v prostoru jižně od budovy 10, jihozápadně od budovy 3 způsobem, který vyhoví pro příletové i odletové koridory. Heliport bude mít statut pracovní, vyvýšený, neveřejný a vnitrostátní heliport, bude sloužit pouze pro provoz (vzlety a přistání) vrtulníků HEMS.


<< Zpět