Projektování zdravotnické výstavby
název akce:
FNsP J.A.Reimana Prešov - Internistický monoblok
investor:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
rok zpracování projektu:
2009 - 2013
zpracované stupně PD:
DUR, DSP, ZDS, DPS, AD
velikost investice:
více než 500 mil

Akce řešila novostavbu sedmipodlažního objektu s ambulantními složkami, čtyřmi šestilůžkovými JIP, desetilůžkovým ARO a šesti klasickými lůžkovými jednotkami interních oborů a neurologie. Vzhledem k velikosti a umístění nového objektu (de facto na zelené louce) byly navrženy také rozsáhlé úpravy dotčeného území – přístupové komunikace, chodníky, parkovací plochy, terénní modelace, sadové úpravy – a četné přeložky a přípojky inženýrských sítí včetně posílení kapacit vybraných energetických zdrojů. Po realizaci záměru by tak mělo dojít k oživení tč. nevyužívaného území areálu, optimalizaci dopravní situace (druhé napojení na veřejnou infrastrukturu) a vytvoření podmínek i pro následné etapy modernizace areálu jako celku.


<< Zpět