Projektování zdravotnické výstavby
název akce:
Nemocnica Sv.Michala v Bratislave
investor:
Nemocnica Sv.Michala a.s.
rok zpracování projektu:
2009 - 2015
zpracované stupně PD:
ADS, DUR, DSP, ZDS, DPS, AD
velikost investice:
více než 500 mil

Novostavba nemocnice sv. Michala je realizována v historickém centru hlavního města Slovenské republiky, na ulici Cintorínská, v návaznosti na stávající zrekonstruovanou polikliniku, v místě původní dětské nemocnice (demolice _201_0). Nemocnice sv.Michala zabezpečuje komplexní zdravotnickou péči pro spojené rezorty ministerstev vnitra a obrany. Slouží nejen zaměstnancům uvedených rezortů a jejich rodinným příslušníkům, ale i široké veřejnosti. Navržená novostavba je tvořena 2 podzemními a 6 nadzemními podlažími. Ve dvou podzemních podlažích je řešeno převážně parkování a technické zázemí objektu, v nadzemních podlažích je situován vlastní zdravotnický provoz. Jsou zde řešeny provozy pro zabezpečení komplexní péče – urgentní příjem, ambulance, vyšetřovací komplement včetně radiodiagnostiky, operační a zákrokové sály, centrální sterilizace, lůžková část včetně intenzívní péče, rehabilitace, laboratoře, lékárna a další zdravotnické provozy. Součástí objektu je i potřebné technické, provozní a personální zázemí včetně prostor pro další vzdělávání.


<< Zpět