Projektování zdravotnické výstavby
název akce:
Oblastní nemocnice Příbram - Rekonstrukce křídla D3 monobloku
investor:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
rok zpracování projektu:
2011
zpracované stupně PD:
DSP, ZDS, DPS, REALIZACE
velikost investice:
100 až 500 mil

Akce navazuje na 1.etapu postupné modernizace a dostavby areálu nemocnice, která byla dokončena v roce _201_0. Náplní této investice je rekonstrukce a nástavba křídla D3 stávající budovy D a rekonstrukce podkroví budovy P. Součástí záměru jsou také přeložky souvisících inženýrských sítí a drobné úpravy přilehlých venkovních ploch. Rekonstrukce objektů je řešena jako zcela komplexní – změny vnitřní dispozice s totální nahradou instalací, zateplení obvodového pláště a výměna oken. Původní podkroví křídla D3 je nahrazováno plnohodnotným 6. nadzemním podlažím s lékařskými pokoji. V 5.NP vznikne lůžková jednotka porodnice s novorozeneckou sekcí, ve 2.NP až 4.NP pak klasické lůžkové jednotky operačních oborů. Přízemí je vyčleněno pro ambulantní provoz chirurgie, ortopedie a neurologie, suterénní podlaží pro šatny zaměstnanců a skladové prostory. V podkroví budovy P je uvažováno personální zázemí v podobě dalších lékařských pokojů.


<< Zpět