Projektování zdravotnické výstavby
název akce:
VN Brno - Aktualizace architektonicko-dispoziční studie pavilonu operačních oborů
investor:
Vojenská nemocnice Brno
rok zpracování projektu:
2014
zpracované stupně PD:
ADS
velikost investice:
více než 500 mil

Studie řeší umístění operačního traktu se šesti novými operačními sály, vybudování centrální sterilizace, urgentního příjmu s navazujícími vyšetřovnami SONO, RTG, CT a MR, vybudování víceoborové JIP s 10 lůžky, lůžkových jednotek chirurgie, ortopedie a ORL oddělení, očního oddělení, technického a provozního zázemí a heliportu. Nový pavilon operačních oborů je ve studii řešen jak v základních objemech provozu, tak i v konkrétním architektonicko-dispozičním řešení a ve vzájemných vazbách na stávající budovy nemocnice, především budovy B a D, se kterými bude propojen nadzemními koridory.


<< Zpět