Projektování zdravotnické výstavby
název akce:
Vsetínská nemocnice - Výstavba interního pavilonu
investor:
Zlínský kraj
rok zpracování projektu:
2009 - 2012
zpracované stupně PD:
ADS, DUR, DSP, DPS
velikost investice:
100 až 500 mil

Projekt řeší I. etapu rozvoje nemocnice s omezením na výstavbu objektu Interního pavilonu – budovy H včetně nutných inženýrských objektů a provozních souborů. Výstavba nového interního pavilonu bude realizována podle generelu (plánu investičního rozvoje, který zpracoval LT Projekt v roce _200_7) a přímo navazuje na tzv. 0.etapu tohoto generelu – objekt Centralizace vybraných provozů, který byl otevřen v dubnu _201_1. Interní pavilon má navržen šest nadzemních podlaží a jedno podzemní. V 1.PP je umístěna většina technických provozů, sklady a archivy. Po dokončení navazujících objektů bude podlaží napojeno na podzemní zásobovací trasu. 1.NP obsahuje vstupní halu, specializované ambulance interního oddělení a neurologického oddělení a řídící úsek interního oddělení a neurologického oddělení, ve 2.NP jsou koncentrovány jednotky intenzivní péče interního oddělení a neurologického oddělení do tzv. mezioborové JIP, obě oddělení zde mají vyhrazeno pracoviště po 6-ti JIP lůžkách, ve 3.NP – 5.NP budou umístěny komplexní lůžkové jednotky interního (2×30 lůžek) a neurologického (30 lůžek) oddělení včetně veškerého potřebného zázemí a lékařských pokojů. V ustupujícím podlaží je situováno technické zázemí (strojovny vzduchotechniky a zdroj chladu).


<< Zpět