Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel)

Investor: Zlínský kraj

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Další informace

  • Rok realizace: 2008
  • Investiční náklady (mil. Kč): nad 500
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, centra odborné péče, centrální sterilizace, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lékárny, laboratoře a TS, lůžkové jednotky, operační sály, patologie a soudní lékařství, porodnice, radiodiagnostika, magnetická rezonance, rehabilitace, wellness, lázeňská péče
  • Město: Zlín