Nemocnice v Kroměříži

Přístavba budovy A

Investor: Kroměřížská nemocnice a.s.

Další informace

  • Rok realizace: 1996
  • Investiční náklady (mil. Kč): 100–500
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, centrální sterilizace, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lůžkové jednotky, operační sály, radiodiagnostika, magnetická rezonance
  • Město: Kroměříž