Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Centrální objekt - 0. + I. etapa

Investor: Zlínský kraj

Další informace

  • Rok realizace: 2011
  • Investiční náklady (mil. Kč): nad 500
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, centra odborné péče, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lůžkové jednotky, rehabilitace, wellness, lázeňská péče, technické a provozní zázemí nemocnic (kuchyně a stravovací provozy, garáže, DA, trafostanice)
  • Město: Zlín