Představení společnosti

Společnost LT PROJEKT a.s. vznikla v roce 2010 transformací z fyzické osoby Ing. Luděk Tomek – LT Projekt. Jako přímý nástupce plynule pokračuje v její činnosti a přebírá veškeré její aktivity a závazky.

Projekční kancelář Ing. Luděk Tomek – LT Projekt (fyzická osoba) byla založena v roce 1992. Již v době vzniku firmy se jádrem projekčního týmu stali specialisté na zdravotnickou výstavbu z bývalého státního podniku Zdravoprojekt Brno. LT PROJEKT a.s. se tak od počátku velmi úzce specializuje na projektování zdravotnické výstavby. Veškeré zakázky jsou vždy zpracovávány sehraným týmem zkušených projektantů a specialistů – odborníků na zdravotnickou výstavbu.

LT PROJEKT a.s. zajišťuje komplexní projektovou, inženýrskou a poradenskou činnost od zpracování návrhů koncepcí a studií, přes zabezpečení všech stupňů projektové dokumentace, až po provádění autorského dozoru při výstavbě. Díky mnohaletým zkušenostem se zdravotnickou a lázeňskou výstavbou zaručuje maximální odbornost a kvalitu zpracované projektové dokumentace.

Vzhledem k úzké specializaci je předností firmy schopnost optimalizovat návrh řešení podle potřeb investora tak, aby výsledná stavba byla nejen plně funkční, ale i investičně a především provozně úsporná. Služeb firmy využívají investoři nejen ke zpracování konkrétních stavebních projektů, ale především při tvorbě koncepce dalšího rozvoje nemocnic a při zpracovávání investičních záměrů. Koncepční studie jsou využívány při přestavbách mnoha fakultních i okresních nemocnic v České republice i na Slovensku.

Souhrnně lze konstatovat, že společnost LT PROJEKT a.s. může doložit reference z činnosti pro více než 50 nemocnic, zdravotnických a lázeňských zařízení, od velkých fakultních nemocnic po menší soukromé investory. Mezi významné reference patří také mnohaletá spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví České republiky na tvorbě standardů pro oceňování zdravotnických staveb.

O konkrétní činnosti a schopnostech firmy je možno se informovat u jednotlivých partnerů. Kladně hodnocena je nejen zkušenost se zdravotnickou výstavbou a kvalita zpracovaných projektů, ale i vstřícnost a komunikativní spolupráce během projektování a realizace stavby.

V posledních letech rozšiřuje firma působnost i mimo Českou republiku. Vzhledem k velmi podobné problematice zdravotnictví se zaměřuje především na spolupráci se slovenskými partnery, kde může nejlépe uplatnit své zkušenosti.