Nemocnice Vyškov

Dobudování mezioborové JIP

Investor: Nemocnice Vyškov, p.o.

Další informace

  • Rok realizace: 2011
  • Investiční náklady (mil. Kč): do 100
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency
  • Město: Vyškov