REFERENCE

Řešené provozy:
Aktualizace plánu investičního rozvoje nemocnice
Modernizace radioterapeutického pracoviště
Generel funkčního a prostorového uspořádání
Rekonstrukce křídla D1 
Lázeňský resort Strom Života
Rekonstrukce hlavní budovy
Záměr stavebních úprav budovy A - příprava a…
Přístavba budovy G - NIP

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ